Bloot! Het magazine voor de bloterik

** Scroll down for the English text **
“Eindelijk”, dat was het woord dat bleef hangen nadat we de laatste bladzijde van Bloot! magazine hadden omgeslagen.

 

We kennen ze allemaal, de naturisten magazines die zowel qua stijl als inhoud lijken alsof ze ergens halfweg de jaren 80 geschreven zijn en plots alsnog in onze brievenbus belandden. Tot voor kort waren ze echter onze enige leesbron als we iets over het bloot zijn te weten wilden komen, tenzij we ons tot het bovenste schap van de krantenwinkel zouden wenden om ons nog een pak slechter in ons vel te voelen.

 

Eindelijk… Een magazine (en de naam gaf het waarschijnlijk al weg) dat gewoon over het bloot zijn gaat. Geen zware naklank van “HET naturisme” maar zeker ook niet vol gepimpte Hefner-iaanse grieten. Gewoon… bloot.

 

Toen NFN (Naturisten Federatie Nederland) het merk BlootGewoon! opstartte voelden we al dat er iets in de lucht hing. Statistieken wezen uit dat grofweg zo’n 2 miljoen Nederlanders nu en dan al eens genieten van het leven zonder kleren, thuis, in de sauna of op vakantie, maar er niks bij voelen om zichzelf daarom per sé naturist te gaan noemen. En we twijfelen er niet aan dat dit in andere landen niet anders is.

 

Bloot! haalt het naturisme uit z’n context (of voegt een pak meer context toe, daar zijn we nog niet uit) en focust op mevrouw of meneer “bloterik”. Op de cover geen trotse frontaal naakte dame of heer maar het gezicht van een zekere Marieke die een mediacircus op gang gebracht heeft in Nederland omdat ze niet topless op een publieke plaats mocht zonnebaden.
We horen ze al roepen, de naturistische achterban: “Topless heeft niks met naturisme te maken!” Dat kan, maar het is wel bloot.

 

Het nummer van Bloot! dat we in handen kregen bracht een frisse kijk op het bloot zijn, leuk en luchtig geschreven en staat vol tips en weetjes voor de beginnende en gevorderde bloterik. Om nog maar te zwijgen over de vele kortingen waardoor je de aankoopprijs dubbel en dik terugverdient als je nu en dan eens naar de sauna gaat of die de financiële drempel voor zij die het eens willen proberen naar beneden haalt.

 

Bloot! Verschijnt 2 maal per jaar en wordt gratis bezorgd aan NFN leden, maar is ook gewoon te verkrijgen in de winkel. Alweer… Eindelijk.
En natuurlijk ook in de NFN Webshop.

Bloot! Het magazine voor de bloterik

“Finally”, that’s the word that stuck in our head when we finished the last page of Bloot! magazine.

 

We all know them, the naturist magazines of which both the style as the content look like they’ve been created somewhere half of the eighties and somehow still keep appearing in our mailbox. Until recently, these were unfortunately our only source when we wanted to read something about nudity. Unless we picked one of those magazines from the top shelf of the newspaper shop and felt even more uncomfortable about the subject.

 

Finally… a magazine (of which the name literally translates to “Nude”) which just talks about nudity. There isn’t the deep undertone of “naturism” or “nudism” and neither does it contain any pimped up Hefner-ian chicks. Just… nude.

 

When the NFN (the Dutch naturist federation) started the brand BlootGewoon! – translated: Just Nude – we could feel that something was in the air. Statistics were showing that more or less 2 million of the Dutch enjoyed living without clothes once in a while, some at home, some in the sauna or some on holiday. Not all of these people like to call themselves “naturist” or “nudist”. And we have no doubts that this isn’t any different in other countries.

 

Bloot! takes naturism out of its context or just adds a whole bunch of new context to it, depends on how you look at it. It focuses on Madam or Sir Nude Person. On the cover there’s nobody standing full frontal naked who wants to show the world what a real naturist looks like but instead the face of a woman called Marieke. She has started quite a media circus in the Netherlands when she wasn’t allowed to sunbathe topless at a public place, something which is supposed to be completely legal in the Netherlands.
Now we can already hear the disciples of THE naturism yelling: “Topless has nothing to do with naturism!” Could be, but it does with nudity.

 

The issue of Bloot! which we have been reading gave us a fresh view on just being nude. It is written in a fun and young way and is full of tips and tricks for the beginning and more established nude person. And then we haven’t said anything about the many discounts yet at several saunas in the Netherlands. For first times this could take the cost of the firsts step significantly down.

 

Bloot! will have 2 issues per year and is free for NFN members, but you can also buy it in a regular store! Again… finally.
And of course as well at the NFN Webshop.

 
Naked Wanderings Live Q&A

Support Naked Wanderings

Do you like what we do for naturism and naturists? Did we make you laugh or cry? Did we help you find the information you were looking for? Then definitely join our Patreon community!
 

Become a Patron!